Frank Albers is filosoof en literatuurwetenschapper. Hij was samen met Bernard Dewulf hoofdredacteur van het Nieuw Wereldtijdschrift en leidde de Standaard der Letteren. In 1982 verscheen de fragmentarische roman Angst van een sneeuwman, zijn tot nu toe enige prozawerk (Yangprijs 1983).
In de zomer van 2006 reisde Albers in het spoor van Jack Kerouacs roman On the Road door de VS en schreef daarover Beatland.
Albers vertaalde Shakespeare kleppers Titus Andronicus, Hamlet en King Lear.
Albers doceert aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken en Sint-Lucas, beide in Antwerpen.
Je kan zijn gedachtegangen volgen op http://frankalbers.blogspot.com/
Over Shakespeare doen talloze mythes de ronde, terwijl in zowat alle Nederlandse vertalingen van "to be or not to be" sinds eeuwen dezelfde, fatale interpretatiefout wordt gemaakt. Die zal Albers op een gewone dinsdagavond in de week doorprikken en rechtzetten.

 
   Alle info en reservaties: Café RoodWit, Generaal Drubbelstr. 42, Berchem (vlakbij Statiestr.) tel. 03/239 34 68