Liefde naar de letter

Mannen en vrouwen worden verliefd, begeren en beminnen elkaar, laten elkaar in de steek, kreunen, lijden, kermen tegen de sterren… in een woord: "l’amour". Het oeronderwerp van alle kunstenaars.
Acteur Tom Van Bauwel leest voor uit "De kluizenaar en zijn muze", de liefdescorrespondentie van Gustave Flaubert aan Louise Collet. Een antwoord komt in de vorm van een (vertaald) Frans chanson. Gezongen en gespeeld door Ariadne Van den Brande en Jokke Schreurs (gitaar).
Een gesproken en gezongen "briefwisseling" over de teloorgang en de onmogelijkheid van een liefdesrelatie, gezien vanuit een mannelijk en vrouwelijk standpunt.
Met vertalingen van Benno Barnard, Koen Stassijns en Geert Van Istendael.

 
   Alle info en reservaties: Café RoodWit, Generaal Drubbelstr. 43, Berchem (vlakbij Statiestr.) tel. 03/239 34 68