Annmarie Sauer en Maja Panajotova

Op dinsdag 10 oktober om 20u30 presenteert de Boog in café RoodWit twee klassedichteressen, die beiden een brug vormen tussen diverse culturen:
Annmarie Sauer en Maja Panajotova.

Dichteres, schrijfster, vertaalster, vredesactiviste…Annmarie Sauer (Dayton, Ohio USA, 1947) groeide op in Antwerpen en woont er nog. Sinds
1991 verblijft zij enkele maanden per jaar in Chloride, Arizona. Ze leeft er als een nomade met twee ankers, de polder van Hoboken en de woestijn. Ze vertaalde eerder een tiental toneelstukken en poëzie.

Annmarie Sauer stelde 'Eigen wegen', een bundel gedichten van vrouwelijke auteurs, samen en schreef de dichtbundel 'Jardin Public'.
Gedichten van haar hand verschenen in verschillende bloemlezingen en literaire tijdschriften. Dit jaar verscheen de door haar samengestelde bloemlezing ‘Met rode Inkt’,een selectie gedichten van Noord-Amerikaanse Indianen.
Annmarie Sauer leest graag én uitmuntend voor.

Dichteres, vertaalster en professor Maja Panajotova werd geboren op 1 mei (maja) 1951 in Aleksandrovo (Bulgarije). Tot haar 21ste woonde zij in Bulgarije.
Panajotova week uit naar Vlaanderen en werkte daar haar studies in de Slavische filologie af. Zij is gehuwd met de Vlaamse Balkanspecialist Mon Detrez.
Sinds 1980 doceert zij Bulgaarse taal- en letterkunde aan de universiteiten van Gent en Leuven.
Aanvankelijk dichtte zij in het Bulgaars, nadien ook in het Nederlands.
De bundels ‘Verzwegen Alibi’ en ‘Sofia blijft een Mysterie’ getuigen van een beheerst antwoord op liefde en dood, leven en lijden. In haar gedichten klinkt tegelijk een eenzame, innerlijke stem.

 
   Alle info en reservaties: Café RoodWit, Generaal Drubbelstr. 43, Berchem (vlakbij Statiestr.) tel. 03/239 34 68